מעשה-מודעות עצמית ושינוי החלטות

דר' אלינור אבינור ויונה סילמן - צוות מעשה

*שם:  
*טלפון:  
אימייל:  
*הערה:  


  • LIVING and LOVING with ALZHEIMER'S

  • סרטון המדגים את השימוש ב KEG Cards מפתחות להתפתחות אישית

  • הדגמת משחק הזיכרון לאוכלוסיה בוגרת -KEG Memory Game

  • עבודה עם חולה אלצהיימר באמצעות KEG Cards - Keys to Emotional Growth

  • KEG Talk 1 - Talking about KEG Cards Part 1

  • KEG Talk 2 - Talking about KEG Cards Part 2

  • KEG Talk 3 - Talking about KEG Cards Part 3

  • TA (Transactional Analysis) and KEG Cards

BizMakeBiz פותח ע"י